Voor bibliotheken

Communicatie Nationale Bibliotheekpas: niet landelijk, maar lokaal
Voor de communicatie rondom de Nationale Bibliotheekpas is er niet gekozen voor een landelijke promotie-campagne. De toolkit die we aan alle bibliotheken verstrekt hebben, is bedoeld ter ondersteuning van de lokale promotie van de pas. Elke Bibliotheek kan dan ook zelf bepalen welke middelen er ingezet worden, en op welk moment. 

 

Hoe komen materialen retour bij de thuisbibliotheek?

Maak gebruik van IBL of Distributie IBL

Omdat gastklanten elders geleende materialen ook in hun thuisbibliotheek kunnen inleveren, zijn er afspraken over de logistiek. Daarvoor gebruiken we IBL binnen de provincie of Distributie IBL dat over de provinciegrenzen heengaat.

1) Vrijwel alle afdelingen IBL van (basis)bibliotheken maken gebruik van Distributie IBL om zelf verzendbonnen te maken.

Bibliotheken die de inloggegevens kwijt zijn geraakt, kunnen een nieuw wachtwoord aanvragen.

2) Per zending wordt 1 boek verzonden. De kosten, 2,70 euro, komen voor rekening van de verzendende bibliotheek.

3). de huidige regeling is dat voor een interprovinciale uitlening via NCC/IBL ook automatisch de verzendbon (met de twee barcodes) geproduceerd wordt en kan worden gebruikt (in combinatie met de polyzip) voor verzending via de keten provincie-TNT-provincie.

4) Materiaal kan natuurlijk ook per post worden verstuurd, maar dat geeft hogere kosten en meer gedoe (geschikte enveloppe vinden, adressering, porto, handling).
 

 

____________________________________________________

Zoals je weet is er binnen het project de Nationale Bibliotheekpas hard gewerkt om het lenen met één bibliotheekpas in heel Nederland te realiseren. Om jullie als deelnemende bibliotheken te ondersteunen in de communicatie, zowel intern als extern, hebben we een communicatie-toolkit ontwikkeld.

Doet jullie bibliotheek mee?

De inspanningen op technisch als organisatorisch vlak hebben ertoe geleid dat er een aantal belangrijke stappen is gezet. Bibliotheken die met BicatWise werken, kunnen vanaf 1 juli het lenen met 1 pasje al aanbieden aan hun leden. Vubis-bibliotheken volgen zo snel mogelijk. Dat betekent dat op korte termijn 95% van de bibliotheken in Nederland er klaar voor is!

Een goed moment om de communicatie richting jullie leden, bezoekers, medewerkers en stakeholders voor te bereiden én vorm te gaan geven.

Toolkit communicatie over Nationale Bibliotheekpas

In de toolkit benoemen we doelgroepen, doelstellingen, boodschappen en ontvang je diverse middelen om de introductie van de Nationale Bibliotheekpas kracht bij te zetten en op het juiste moment, de juiste doelgroep te informeren en enthousiasmeren!

In de toolkit vinden jullie onder meer:

·          Communicatieplan;

·          Website-teksten;

·          Persberichten;

·          Social media teksten + afbeeldingen;

·          Nieuwsbrief teksten;

·          Banners in diverse formaten, passend in de WaaS.

Heb je nog geen toolkit ontvangen, en wil je er graag gebruik van maken, dan kan dat! Klik op Toolkit aanvragen en je ontvangt zo snel mogelijk alle bestanden.

 

Succes!

 

Deelnemende bibliotheken

Zoek jouw vestiging