Deze website verdwijnt per 1-1-2020
Informatie op deze website kan dus verouderd zijn.
De mogelijkheid om met je biebpas bij een andere bibliotheek te lenen blijft. Neem voor meer informatie contact op met je lokale bibliotheek of kijk op: www.bibliotheek.nl

Disclaimer

Deze website

De VOB garandeert niet dat de informatie op deze website actueel, volledig en/of juist is. Aan de informatie op de website kunt u geen rechten ontlenen. De VOB is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. U kunt de VOB in geen enkel geval aansprakelijk (laten) stellen voor schade, kosten of uitgaven als gevolg van fouten of andere onvolkomenheden in de informatie die u via deze site hebt verkregen. 

E-mail

De VOB garandeert niet dat naar haar verstuurde e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. De VOB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen en verwerken ervan. 

Virussen

Hoewel de VOB al het redelijkerwijs mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. 

Hyperlinks

De VOB aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 

Kraken, hacken

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit ervan te schenden (kraken, hacken). Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie op deze site, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten, te beperken of anderszins te beïnvloeden. 

Privacy

De VOB draagt zorg voor optimale bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met de wetgeving hieromtrent. Wanneer u via deze website uw persoonsgegevens verstrekt, verleent u hiermee toestemming voor verwerking van uw gegevens voor de dienstverlening waarbij deze informatie nodig is. Uw persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Informatie over bezoeken aan deze website wordt slechts gebruikt bij technische beslissingen en voor statistische verwerking. Deze informatie wordt niet gebruikt ter identificatie van individuele personen.

Wanneer u via deze website uw persoonsgegevens hebt doorgegeven, hebt u het recht op:

U kunt schriftelijk of per e-mail verzoeken om inzage en/of correctie en/of u verzetten tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek met een kopie of scan van een geldig legitimatiebewijs aan VOB, Hamburgerstraat 28a
3512 NS Utrecht e-mail, vereniging@debibliotheken.nl

Auteursrecht

Het is niet toegestaan om - in welke vorm dan ook - de informatie en/of vormgeving van deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Citeren van informatie van deze website mag uitsluitend met bronvermelding en conform het auteursrecht. 

Onjuistheden melden

Mocht u op deze website informatie zien waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken we u dit te melden aan webredactie@debibliotheken.nl

 

 

Deelnemende bibliotheken

Zoek jouw vestiging